Opstellen en samenstellen jaarrekeningen

Door onze efficiënte aanpak zorgen we ervoor dat alles op tijd geregeld is. Daarbij kijken we samen met jou naar het verhaal achter de cijfers en begeleiden we je naar het succes als resultaat voor jouw organisatie.

Met RHM en de jaarrekening
vooruitkijken

Afhankelijk van onder andere de rechtsvorm van je organisatie moet je verantwoording afleggen in de vorm van een jaarrekening. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie over het afgelopen boekjaar. Het is ook goed mogelijk dat je een jaarrekening wilt laten opstellen vanwege - vaak externe - financiers of omdat je jouw organisatie wilt vergelijken met andere bedrijven in een benchmark.

Het is belangrijk om achteruit te kijken en te evalueren waar ruimte is voor verbetering binnen je organisatie. Het is mogelijk nog belangrijker om met de jaarrekening ook vooruit te kijken, naar zowel de korte als langere termijn. Met onze specifieke aanpak helpen we je om sneller en met actuele cijfers te beoordelen waar je kunt - en soms moet - bijsturen zodat het succes van je bedrijf vergroot wordt.

Onderdelen jaarrekening

 • Balans per 31 december van het boekjaar
   
 • Winst- en verliesrekening
   
 • Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
   
 • Accountantsrapport en samenstellingsverklaring

Niet alleen de cijfers zijn belangrijk

In tegenstelling tot veel accountants en advieskantoren kijken we bij RHM graag op een andere manier naar jouw bedrijf. Natuurlijk kijken we naar de cijfers, maar we kijken ook kritisch naar het verhaal achter de cijfers. Wat zijn oorzaken en wat kun jij doen om je organisatie te verbeteren? Welke trends zien we bij jouw organisatie en binnen de branche en welke impact hebben deze in de toekomst voor de bedrijfsvoering?

Haal het beste resultaat uit
jouw organisatie

De echte voordelen ervaar je pas wanneer je voor alle financiële vraagstukken met één partij werkt. Of het nu gaat om de beste adviezen of om de meest effectieve aanpak. We laten je graag zien waarmee we je verder kunnen helpen.

Het voordeel van RHM

We hebben alle disciplines in huis waarmee we je volledig kunnen ondersteunen. We geven je gevraagd en ongevraagd advies zodat je het beste resultaat uit jouw organisatie kunt halen.

Wanneer moet je verplicht deponeren

Als je bedrijf één van de volgende rechtsvormen heeft dan moet je de jaarrekening van jouw bedrijf deponeren:

 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Naamloze Vennootschap (NV)
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Vennootschap onder Firma (VoF) of Commanditaire Vennootschap (CV) waarvan alle beherende firmanten of vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • Vereniging of stichting met een onderneming die 2 boekjaren op rij meer dan 6 miljoen omzet heeft gehad
 • Bedrijf in een specifieke branche
 • Bedrijf die binnen de Wet Formeel Buitenlandse Vennootschap vallen
 • Buitenlandse rechtspersonen met vestiging(en) in Nederland

Wil je weten of jouw organisatie de jaarrekening moet deponeren? Neem dan contact met ons op zodat we kunnen kijken hoe we je het beste kunnen helpen.

Zoom in op jouw branche

En ontdek wat RHM nog meer voor jouw organisatie kan betekenen.

Wil je meer weten?

Wij helpen je graag om meer uit je organisatie te halen.

Of bel direct op: 0478 - 58 43 33