EmailTwitterLinkedIn

Menu

 Corona-virus 
 Impact maatregelen 

De maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus hebben veel invloed op het dagelijks leven en u als ondernemer. Momenteel ondervindt iedereen de consequenties van het overheidsbeleid om het virus in te dammen. De regering heeft een breed steunpakket aan financiële noodmaatregelen aangekondigd voor het bedrijfsleven. Al deze ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op.

Coronacrisis-team

We begrijpen dat het voor u in deze roerige tijden lastig is om door de bomen het bos te zien en dat er veel vragen zijn. Daarom hebben we binnen Rühl Haegens Molenaar een Coronacrisis-team opgezet. Dit team bestaat uit:

Claudia van Leipsig RB

Noodfonds overbrugging 

werkgelegenheid (NOW/ATV)mr. Nathalie van Dommelen RB

Fiscale noodmaatregelen

waaronder uitstel van betaling Belastingen

en vermindering voorlopige aanslagen 2020


Stefan van Maasakkers AA

Overige maatregelen MKB

waaronder verruiming 

borgstellingskredieten en 

compensatieregelingen

Indien u wilt weten wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn neemt u dan contact op met uw vaste adviseur van Rühl Haegens Molenaar. U kunt ook altijd contact opnemen met het Coronacrisis-team via: coronacrisisteam@rhmweb.nl.

Hieronder vind u de belangrijkste maatregelen:

 • Aanvragen bijzonder uitstel van betaling belasting(en)
 • Voorlopige aanslagen 2020 verminderen
 • Aanvragen uitstel van betaling pensioen
 • Noodfonds Overbrugging  Werkgelegenheid (NOW)
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
 • BMKB-regeling (verruiming borgstellingskredieten, ook voor zzp’ers)
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
 • Rentekorting kleine ondernemers bij Micro kredieten (Qredits)
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Toeristenbelasting (Rijk/gemeente) en cultuursector
 • Compensatieregeling getroffen sectoren (tegemoetkoming in de vorm van een gift ad € 4.000)
 • Banken geven half jaar uitstel van aflossing leningen
 • Deblokkering G-rekening

Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar onderstaande links:

U kunt daarnaast altijd contact opnemen met uw adviseur van Rühl Haegens Molenaar, onze algemene gegevens (tel: 0478 – 584333, e-mail: info@rhmweb.nl) of met het Coronacrisis-team via coronacrisisteam@rhmweb.nl.

Menu