EmailTwitterLinkedIn

Menu

Management Kompas Systeem

Onderzoek heeft aangetoond dat het resultaat van de 20% beste bedrijven in een branche ruim 3x zo hoog is dan het gemiddelde. Succes als resultaat betekent voor ons dat uw bedrijf tot de 20% beste bedrijven in uw branche gaat behoren. Om dit te bereiken werken wij met het Management KompasSysteem. Deze succesvolle aanpak heeft zich in verschillende branches bewezen en is door Rühl Haegens Molenaar zelf ontwikkeld.

De eerste stap in het ManagementKompas Systeem is inzicht in de actuele situatie. Hoe staat het bedrijf ervoor ten opzichte van vergelijkbare bedrijven? Hiervoor maken wij gebruik van onze database aan branchecijfers. Wij analyseren uw bedrijf aan de hand van de vijf resultaatbepalers: de omzet, de brutomarge, de kosten, de bezetting en de productiviteit. De resultaten van onze analyse vormen het jaarplan, de normen voor de vijf resultaatbepalers en de basis voor het verbetertraject.

Wekelijks of maandelijks worden de resultaatbepalers op basis van uw primaire proces op een éénvoudige wijze gemeten en gerapporteerd. Dit leidt tot inzicht in de mate waarin uw bedrijf haar doelstellingen wel of niet realiseert. De financiële administratie wordt vergeleken met de uitkomst  uit het primaire proces. Financiële indicatoren worden daarmee ondergeschikt aan niet-financiële indicatoren.

Omdat de onderneming waarin u opereert continu aan verandering onderhevig is, stellen wij een lange termijnplan met u op. Dit doen we nadat duidelijk is geworden waar uw bedrijf staat. Hiervoor gebruiken we het business model Canvas. Dit is een krachtige tool om het huidige en gewenste businessmodel op een transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken.  We maken geen dik boekwerk. We brengen in één visueel overzicht in kaart welke onderdelen van uw onderneming essentieel zijn om (nog) succesvoller te worden.

De kracht van het Management KompasSysteem ervaren?

Neem contact op met Stefan van Maasakkers (tel: 0478-584333), email (svm@rhmweb.nl) of met Freddie de Vries (tel: 0478-584333), email (f.devries@rhmweb.nl).

Menu