EmailTwitterLinkedIn

Menu

Juridisch advies

Door de vele wet- en regelgeving weet u als ondernemer niet meer of uw onderneming voldoet aan alle rechtsregels. Van u als ondernemer en werkgever wordt wel verwacht dat u zich aanpast aan de (nieuwe) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Maar de drempel om juridisch advies in te winnen is vaak hoog.

Onze juridische adviseurs helpen u graag bij belangrijke juridische beslissingen, het opstellen of beoordelen van juridische stukken en staan u bij in juridische procedures. Onze juristen werken nauw samen met onze accountants en fiscalisten om u als klant een goed onderbouwd advies te kunnen geven. U hoeft niet aan verschillende kantoren uw documenten en financiële bescheiden te overleggen. Dit bespaart u tijd en energie.

Daarnaast kunnen onze juristen als bemiddelaars tussen partijen optreden om tot een minnelijke schikking te komen. In veel opzichten is het beter om een juridisch conflict buitengerechtelijk op te lossen.  Indien het niet mogelijk is om tot een goede minnelijke regeling te komen, kunnen onze juristen u doorverwijzen naar een advocaat. Onze juristen hebben korte lijnen met verschillende advocaten in de regio.

Onze juristen adviseren u over uiteenlopende arbeidsrechtelijke, ondernemingsrechtelijke en insolventierechtelijke kwesties en aanverwante zaken.  U kunt dan denken aan het opstarten van een onderneming, overnames en fusies, reorganisaties/ontslagprocedures, bestuurdersaansprakelijkheid, aanbieden van een akkoord aan de crediteuren, voorkomen van c.q. begeleiden bij  faillissement, surseance van betalen en WSNP of het treffen van zekerheidsrechten zoals het vestigen van pandrecht en hypotheek. Door tijdig juridisch, fiscaal en financieel advies in te winnen kunt u problemen voorkomen in plaats van op te lossen. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

U hoeft geen bestaande klant te zijn van RHM om gebruik te kunnen maken van de expertise van onze juristen. U kunt ook bij onze juristen terecht voor een second opinion. De juristen van RHM helpen u graag op weg, zodat u zich verder kan ontwikkelen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Menu