EmailTwitterLinkedIn

Menu

Bewindvoerder, curator en mentor

De werkzaamheden van de professionele bewindvoerder en de curator liggen onder het vergrootglas. Met name het beschermingsbewind heeft de afgelopen jaren een stormachtige groei doorgemaakt. Bewindvoerderskantoren zijn als paddenstoelen de grond uit gegroeid, helaas gaat dit soms gepaard met negatieve publiciteit. Als gevolg daarvan zijn de kwaliteitseisen voor bewindvoerders in de laatste jaren fors aangescherpt.

Jaarlijkse Kwaliteitscontrole

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap is in 2014 gedeeltelijk in werking getreden. Deze wet heeft  onder andere de jaarlijkse kwaliteitscontrole verplicht gesteld. Tijdens deze controle dient door een accountant (AA of RA) (of, in geval van mentorschap, door een door de kantonrechter benoemde deskundige) te worden getoetst of voldaan wordt aan de in de wet gestelde kwaliteitseisen.

Rühl Haegens Molenaar B.V. voert sinds enkele jaren deze kwaliteitscontroles uit. Bovendien was Rühl Haegens Molenaar B.V. een van de eerste kantoren die in de pool van accountantskantoren van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) werd opgenomen. Wij verzorgen voor de BPBI onder andere de toelatingsaudit en de vervolgaudits. Onze werkzaamheden beperken zich echter niet tot de kantoren die lid zijn van de BPBI, maar wij verlenen ook diensten aan kantoren welke lid zijn van de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) en de Nederlandse  Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). 

Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerder en Mentoren

Uw rechtbank toetste voorheen of u voldeed aan de kwaliteitseisen. Op 1 januari 2016 is het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerder en Mentoren (LKB CBM) binnen de rechtspraak opgericht. Het LKB CBM is gevestigd bij de Rechtbank Oost-Brabant. Vanaf 2016 dient u uw verzoek tot toelating of handhaving in te dienen bij het LKB CBM.

Verklaring bij de jaarrekening

Volgens de hiervoor genoemde wet bent u als bewindvoerder, curator of mentor daarnaast verplicht een accountant (AA of RA) de opdracht te geven een samenstellingsverklaring of (afhankelijk van de omvang van uw organisatie) een controleverklaring bij uw jaarrekening te verstrekken. Ook hierbij kan Rühl Haegens Molenaar B.V. u van dienst zijn.
Onze toegevoegde waarde blijkt uit de tips die wij u geven om de kwaliteit van uw organisatie daadwerkelijk te verhogen.

Workshops en overige diensten

Kennis over de sector willen wij met u delen. Dit doen we aan de hand van branchegerelateerde workshops en onze jaarlijkse benchmark. In de benchmark vergelijken wij uw organisatie met het gemiddelde en met de 20% best presterende bewindvoerderskantoren.

Ons ervaren brancheteam bestaande uit Pieter Weijs AA,  mr. Joyce de Graaff, Freddie de Vries AA, Stefan van Maasakkers AA, mr. Fer Verbeek en Evy van de Loo staat graag voor u klaar.

Wat doen wij nu specifiek voor u?

  • Verzorgen van de kwaliteitscontrole/audit voor de Rechtbank en de beroepsorganisaties;
  • Verzorgen van de toelatingsaudit en de vervolgaudit voor de branchevereniging BPBI (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder);
  • Rapportage opmaken voor het lidmaatschap van de brancheverenigingen;
  • Samenstellen van de jaarrekening;
  • Geven van tips en advies om de kwaliteit van uw organisatie te verhogen;
  • Jaarlijkse benchmark;
  • Branchegerelateerde workshops.
  • Controle van de jaarrekening

Interesse?

Wij helpen u graag verder met als doel succes als resultaat. Neem vandaag nog met ons contact op, over de verschillende diensten die wij u kunnen aanbieden, U kunt contact opnemen met Pieter Weijs, Freddie de Vries, Stefan Maasakkers of Fer Verbeek op het telefoonnummer 0478-584333 of stuur een e-mail naar info@rhmweb.nl

Menu