EmailTwitterLinkedIn

Menu

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alle rechtsregels in de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers onderling. Elke werkgever en werknemer heeft hiermee te maken. Op het moment dat u een arbeidsovereenkomst bent aangegaan, hebt u al te maken met het arbeidsrecht. In een arbeidsovereenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Een jurist kan u adviseren over het opstellen van een arbeidsovereenkomst, personeelshandboek/bedrijfsreglement(en), vakantie en verlof, cao, reorganisaties en de ontslagprocedures, disfunctioneren van een werknemer(s), overgang van onderneming, werkgeversaansprakelijkheid en BEZAVA. Bij een onjuiste toepassing van het arbeidsrecht kan u te maken krijgen met een loonvordering van een werknemer of een werknemer kan niet worden ontslagen of een boete van de inspectie van SZW. Deze situaties leveren nadelige financiële gevolgen op en onrust binnen uw onderneming. Het is dan ook verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium u te laten adviseren over de toepassing van het arbeidsrecht. Onze juristen gaan samen met u en uw accountant problemen voorkomen en indien nodig oplossen.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze juridische dienstverlening, dan kunt u met onze juristen contact opnemen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen wij graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

Menu