"Vertrouwen in de toekomst"

“Goed werk heeft tijd nodig” is een bekend gezegde. Na een regeerperiode van 225 dagen werd het kabinet-Rutte III na de langste formatieperiode ooit beëdigd. “Vertrouwen in de toekomst” is de titel van het regeerakkoord 2017. I

Geachte relatie,

In 2012 moesten er nog bruggen worden geslagen om het economisch tij te keren. Dat is deels gelukt. Rutte III heeft in ieder geval vertrouwen in de toekomst gebaseerd op feiten. De prognoses voor de economische groei en de werkgelegenheid zien er goed uit, en de overheidsfinanciën zijn weer op orde.

Voor u als ondernemer liggen er mooie uitdagingen in het verschiet in deze economisch gunstige tijd. Er is veel vertrouwen, doch ook onzekerheid.  

Nadat het vorige kabinet het arbeidsrecht rigoureus heeft gewijzigd op een aantal punten door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, zal het nieuwe kabinet in de komende regeerperiode nieuwe accenten in het huidige arbeidsrecht proberen aan te brengen door wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarom wordt in deze laatste nieuwsbrief van 2017 stilgestaan bij de arbeidsrechtelijke aspecten uit het regeerakkoord.

Ook de veranderingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Wat betekent dat voor uw organisatie, en hoe kunt u uw voordeel hieruit halen?

Kortom, deze nieuwsbrief bevat weer een aantal interessante onderwerpen, zoals u dit van ons gewend bent.

Nu het einde van het jaar nadert, kijken ook wij als kantoor terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin wij met veel plezier en enthousiasme deel mochten uitmaken van uw bedrijf door het leveren van onze diensten. Het aanstaande jaar zien wij, net als het kabinet, met vertrouwen tegemoet. Wij kijken dan ook wederom uit naar een voortzetting van de samenwerking met u, waarbij wij u als ondernemer graag weer met raad en daad bijstaan. Wij hopen dat deze nieuwsbrief u informeert over onderwerpen die wellicht in uw organisatie actueel zijn of worden in het jaar dat voor ons ligt.

Namens de directie en medewerkers van Rühl Haegens Molenaar wens ik u en uw naasten hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018.

Freddie de Vries