Overuur of meeruur. Hoe zit het nu eigenlijk?

Een werknemer werkt extra uren, bovenop het contractueel overeengekomen aantal uren. Volgens velen is er dan sprake van overwerk, maar klopt dat wel? Mogelijk betreft het hier meeruren, maar wat is nu precies het verschil?Indien een parttime werknemer meer uren werkt dat het contractueel overeenkomen aantal uren, maar deze uren vallen binnen het aantal uren van de fulltime werkweek, dan is er sprake van meeruren. Werkt een werknemer meer dan het fulltime aantal uren, dan zijn dit overuren.

Overuren en meeruren kunnen zich bij een parttimer dus gelijktijdig voordoen. Neem als voorbeeld een werknemer met een contract voor 32 uur per week, die in een bepaalde week 42 uur heeft gewerkt. De fulltime werkweek betreft in dit geval 40 uur (dit kan per branche verschillen). Dan heeft de werknemer dus (40 – 32) = 8 meeruren gemaakt en (42 – 40) = 2 overuren.

Beloning van meeruren en overige rechten

De werknemer heeft voor een gewerkt meeruur recht op 100% van het normale uurloon, dat in de salarisverwerking belast zal worden tegen normaal tarief voor de loonbelasting en dus niet tegen het (hogere) bijzonder tarief zoals dat voor overuren van toepassing is.

Bovenop het normale uurloon heeft de werknemer recht op 8% vakantietoeslag en verder dient u over deze uren ook verlofrechten toe te kennen. Hierbij kunt u kiezen voor een extra opbouw van verlof, of voor directe uitbetaling. In het geval van uitbetaling ontvangt de werknemer een toeslag bovenop de waarde van het meeruur.
In de meeste gevallen zal uw werknemer over de gewerkte meeruren ook pensioen opbouwen, waardoor ook extra pensioenpremie ingehouden zal worden op het salaris van de werknemer. Hiervoor kan een periodieke extra opgave aan het pensioenfonds nodig zijn.

Beloning van overwerk

Voor gewerkte overuren heeft de werknemer recht op 100% van het uurloon met daar bovenop een toeslag. De percentages 125%, 150% en 200% zullen u dan ook niet onbekend zijn. Deze toeslag is vaak afhankelijk van het tijdstip en/of de dag waarop de werknemer dit overwerk heeft verricht.
Per 1 januari 2018 moet u uw werknemer voor een overuur altijd minstens het minimumloon en de minimumvakantietoeslag betalen. Een vergoeding van 100% van het uurloon zonder vakantietoeslag voor een werknemer die het minimumloon ontvangt is dus niet toegestaan.

Over de overuren bouwt uw werknemer in de meeste gevallen geen pensioen op, al kan hiervoor in het pensioenreglement of in de CAO een uitzondering gemaakt zijn.

Afwijkende afspraken in de CAO

Indien voor uw organisatie een CAO van toepassing is, dan zal hierin een overwerkregeling opgenomen zijn, met daarbij de verplichte procentuele toeslagen. Het is zelfs mogelijk dat voor de vergoeding van meeruren een afwijkende beloning van toepassing is, al komt dat zelden voor.

Wel is het mogelijk dat binnen de van toepassing zijnde CAO niet per week bekeken moet worden of meeruren en overwerkuren van toepassing zijn, maar dat u dit per maand of zelfs per dag dient te doen. Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing in de CAO’s van het Technisch Installatiebedrijf, Metaalbewerking, Isolatiebedrijf, Carrosseriebedrijf en Motorvoertuigenbedrijf. Zo kan het zelfs voorkomen dat een parttime werknemer dus wel overuren heeft gemaakt, maar geen meeruren.

Voor het correct laten uitvoeren van uw salarisadministratie is het dus van belang dat u de eventuele meeruren en/of overuren goed doorgeeft aan uw salarisadministrateur, zodat deze op de juiste manier meegenomen worden in de salarisverwerking van uw werknemer.

Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het bepalen van het soort uur, dan kunt u contact opnemen met uw salarisadministrateur, die u hierbij kan helpen.