Minder recht op heffingskorting niet-inwoners van Nederland vanaf 2019

Werknemers die werkzaam zijn in Nederland, maar fiscaal geen inwoner zijn van ons land, hebben met ingang van 1 januari 2019 geen recht meer op het (volledig) belastingdeel van de heffingskortingen. Deze wijziging heeft direct gevolgen voor het nettoloon van die groep werknemers.

Het woonland van uw werknemer heeft op dit moment geen invloed op de loonbelasting, waardoor werknemers die fiscaal woonachtig zijn in het buitenland vaak meer heffingskorting ontvangen dan waar zij recht op hebben.

Per 1 januari 2019 heeft alleen een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige nog recht op het volledig belastingdeel van de heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting). Deze heffingskortingen worden echter niet meer toegekend in de loonbelasting, maar in de inkomstenbelasting. Dit betreft werknemers die inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of van onze overzeese gemeente (Sint Eustatius, Saba of Bonaire).

Aangifte inkomstenbelasting

Met deze maatregel wordt vanaf 2019 voorkomen dat grote aantallen buitenlandse belastingplichtigen te veel heffingskorting ontvangen via de loonbelasting. Door de heffingskortingen (met uitzondering van de arbeidskorting) vanaf 2019 alleen via de inkomstenbelasting toe te kennen, wordt deze toekenning beter gericht.

Inwoners België

Alle inwoners van België met werkzaamheden in Nederland hebben recht op onder meer het belastingvoordeel van de algemene heffingskorting. Derhalve kan deze groep werknemers al vanaf het eerste moment dat zij in Nederland werkzaam zijn het belastingdeel van de algemene heffingskorting via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting vergelden.

Uw werknemer ontvangt een brief van de Belastingdienst

In het 4e kwartaal van 2018 ontvangen alle kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België persoonlijk een brief van de Belastingdienst, waarin deze wijziging en de gevolgen daarvan zal worden uitgelegd.

Beoordeel het woonadres van uw werknemers

Heeft u werknemer in dienst die woonachtig zijn in het buitenland, dan dient u te controleren of het juiste woonadres bekend is bij uw salarisverwerker. Een foutief adres in de aangifte loonheffingen kan vanaf 2019 namelijk ongewenste en vervelende gevolgen hebben voor uw werknemer. Voorkom dit door tijdig eventuele adreswijzigingen door te geven.