Informatiesessies voor bewindvoerders goed bezocht

In februari en maart heeft Rühl Haegens Molenaar traditiegetrouw informatiesessies voor bewindvoerders georganiseerd. Tijdens deze informatiesessies stond het protocol kwaliteitseisen CBM 2017 centraal. Dit protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit.

Ten opzichte van 2016 zijn de volgende wijzigingen tijdens de informatiesessies nader toegelicht:

*  Verduidelijking definitie dossiergerelateerde werkzaamheden
*  Verduidelijking steekproef per curator, beschermingsbewindvoerder en mentor
*  Inhoudelijke aanpassing van de kwaliteitseisen 2, 4, 6, 9 en 10.

Aan de hand van veel voorkomende fouten op basis van onze ervaringen uit het verleden bij meer dan 80 bewindvoerderskantoren, hebben wij de aanwezige  bewindvoerders voor de belangrijkste valkuilen kunnen behoeden. Tevens zijn we nader ingegaan op de documenten die de accountant   nodig heeft voor zijn werkzaamheden. Hierdoor is de bewindvoerder van tevoren goed voorbereid op de toetsing.

In een uitgebreide presentatie zijn alle valkuilen en aandachtspunten vastgelegd. Indien u interesse heeft sturen wij deze presentatie vrijblijvend toe.  

Als u vragen heeft over het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen, neem dan contact met ons op. Ons bewindvoerdersteam staat voor u klaar.