Benchmark Installatie 2017: het beste jaar van deze eeuw!

Na een aantal magere (crisis)jaren heeft het herstel van het resultaat in 2016 zich sterk voortgezet in 2017. Ten opzichte van 2016 is het gemiddelde resultaat gestegen met bijna 50% tot € 4,80 per productief uur. Een prachtig resultaat!

Het verschil met de koplopers in de installatiebranche blijft hangen rond de € 7,50. Het resultaat van deze groep ligt 2,5 keer hoger. Een installatiebedrijf met 30 medewerkers in de kopgroep verdient € 300.000 (!!) meer dan de concurrent in het peloton (het gemiddelde).
In de bus, de 20% slechts presterende bedrijven, ligt het resultaat rond de nul-grens. In 2016 maakte 17% van de installatiebedrijven nog verlies. Dit is meer dan gehalveerd tot ‘’slechts’’ 7%.

De omzet per monteur is gestegen met 7,5%% tot € 186.000. Er zijn grote verschillen per type bedrijf;  bij groot projectmatig ligt de omzet fors hoger dan bij service & onderhoud. Deze stijging in omzet komt voornamelijk doordat meer materiaal wordt gebruikt en de mate van uitbesteding groter is geworden. De installateur wordt dan ook steeds belangrijker in het bouwproces.

Het is interessanter om te kijken naar de toegevoegde waarde per uur. Dit is de omzet -/- materiaal -/- uitbesteed werk per uur. De krapte aan installateurs in de markt zorgt voor sterke stijgingen van commerciële tarieven, zowel in de woningbouw als utiliteit. Helaas wordt dit voordeel deels teniet gedaan door stijgende materiaal- en faalkosten. Toch is de toegevoegde waarde per uur gestegen met € 5,00 tot € 61,60 (+9%!!). De koplopers zitten nog € 5,00 hoger.

Ook de kostprijs is sterk gestegen. In 2016 was deze nog gemiddeld € 53,40 voor een monteurs-uur.
In 2017 is dit € 56,80 geworden. Een plus van € 3,40 oftewel 6%. De grootste veroorzaker: stijging loonkosten met € 2,30 per uur.

Alhoewel de vooruitzichten in de installatie op korte en lange termijn erg goed zijn (lees Connect 2025), ben ik toch bang dat 2018 een minder jaar gaat worden qua rendement. De loon- en materiaalkosten stijgen hard door, kwalitatief goede technici worden steeds schaarser en door oververhitting stijgen de faalkosten. Ten opzichte van de crisis zijn we wel veel drukker en hectischer, maar misschien ook minder scherp.

Een mooie tijd om even stil te staan en keuzes te maken voor de toekomst. Met succes als resultaat!