Benchmark 2018 Installatie: Is dit het hoogtepunt?

Inmiddels is het eerste kwartaal van 2019 al voorbij. De vooruitzichten in de installatiebranche zijn goed. Alhoewel de groei afneemt en er al haarscheurtjes zichtbaar zijn in de economie, wordt de installateur in de bouwkolom steeds belangrijker.

Toch kijken we nog even terug op 2018. De resultaten zijn bekend en we hebben weer een ranking opgesteld van de financiële prestaties van onze installatiebedrijven. Omdat een gemiddelde alleen niet veel zegt, kijken we ook naar de koplopers (beste 20%) en de bedrijven in de bus (minste 20%).

Resultaat

2018 is een zeer goed jaar geweest voor de installatiebranche. Het gemiddelde rendement is gestegen met maar liefst 29% tot € 6,20 per productief montage-uur. Ook de koplopers hebben het beter gedaan. De koplopers verdienen € 13,70 per uur; dit is 220% ten opzichte van het peloton.
In de achterhoede blijft het lastig. De 20% minst verdiende bedrijven verdienen een schamele € 1,20 per uur. Overigens beter dan 2017 toen ze nog 4 dubbeltjes in het rood zaten.

Omzet

De omzet in de branche blijft enorm stijgen. Enerzijds door de conjunctuur, maar vooral door een sterke stijging van de installatie-quote. Het aandeel in de bouwkosten wat opgaat aan installaties is in 4 jaar tijd gestegen van 32% naar 40%. De omzet per monteur is vanaf 2014 gestegen met 28% tot € 204.000 per jaar. Ook wordt meer werk uitbesteed dan enkele jaren geleden.

Kostprijs

De kostprijs van een monteur bedraagt inmiddels € 59,60. Het verschil met de koplopers (€ 58,70) en de bus (€ 59,90) is niet groot. Wel is de kostprijs behoorlijk gestegen ten opzichte van 2017 en wel met € 2,80, oftewel 5%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gestegen loonkosten van eigen en ingeleende medewerkers. Logisch, want 78% van de totale kostprijs bestaat uit loonkosten.

Toegevoegde waarde

De enige manier om het resultaat te verhogen, is om de toegevoegde waarde per uur harder te laten stijgen dan de kostprijs. En in 2018 is dit gebeurd. De toegevoegde waarde is gestegen met € 4,20 per uur tot € 65,80 (+7%). Schaarste aan installateurs zorgt voor betere verkoopprijzen. Faalkosten hebben een negatief effect op de toegevoegde waarde per uur. Alhoewel hier geen  onderzoek naar is gedaan, hebben wij wél  het idee dat deze in 2018 zijn gestegen.

Is dit het hoogtepunt?

De nieuwe CAO en strijd om vakmensen zal de kostprijs in 2019 verder naar boven drijven. Als de groei af gaat vlakken en de verkoopprijzen minder of niet meer stijgen, zal het lastig worden om deze resultaten te handhaven. Het verlagen van de faalkosten en het vergroten van de productiviteit zal cruciaal zijn om het rendement op een gewenst niveau te houden.

En dat gunnen wij  jullie allemaal: slim (samen)werken zodat we meer gaan doen in minder tijd.

Met succes als resultaat!