EmailTwitterLinkedIn

Menu

Vaste reiskostenvergoeding voorlopig nog onbelast

Werkgevers mogen een bestaande vaste reiskostenvergoeding in elk geval tot 1 april 2021 onbelast blijven vergoeden, mits deze al vóór 13 maart 2020 werd toegekend. Dit ondanks dat het reispatroon van veel werknemers afwijkt door de coronacrisis. Na 1 april geldt wederom de eis dat iemand minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar reist naar een vaste werkplek.

De vaste reiskostenregeling werd van onderwerp van discussie toen in maart vorig jaar in ons land de coronacrisis uitbrak en werknemers massaal thuis gingen werken. Ralph Kessels: ‘Om werkgevers tegemoet te komen, besloot de overheid dat een vaste reiskostenvergoeding onbelast zou blijven, ook als die als gevolg van het (al dan niet deels) thuiswerken fiscaal gezien niet meer (volledig) gegeven zou mogen worden. Die regeling was eerder al verlengd tot 1 februari 2021, en nu dus tot 1 april.’

214 reisdagen per jaar

De huidige vaste reiskostenvergoedingen zijn vaak bepaald op basis van 214 werkbare dagen per jaar. Daarbij is al rekening gehouden met gemiddeld verzuim, verlof en incidenteel thuiswerken. Vanwege het vele thuiswerken voldoen deze vaste vergoedingen in de praktijk meestal niet meer aan de reguliere voorwaarden.

Wel ziet Ralph Kessels in de praktijk dat veel werkgevers met hun medewerkers hebben afgesproken om deze vergoedingen deels af te bouwen, juist omdat mensen veel minder reizen. ‘Een voorbeeld van zo’n werkgever is Rühl Hagens Molenaar. Het is niet onlogisch om kilometers die niet meer gemaakt worden ook niet meer te vergoeden. Tegelijkertijd is het wel zo dat steeds meer werkgevers een vergoeding geven voor de kosten die de werknemer maakt in verband met het thuiswerken.’

36 weken of 128 dagen

We kijken ook nog even vooruit naar de periode na 1 april. Hoe werkt het dan? ‘Na 1 april is een vaste reiskostenvergoeding in sommige gevallen niet meer toegestaan vanwege het thuiswerken, want je mag die vaste vergoeding alléén nog geven als een werknemer minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. Voldoet de werknemer niet aan de voorwaarden, dan zal een vergoeding op basis van declaratie of nacalculatie toegepast moeten worden. Door het vele thuiswerken moeten waarschijnlijk veel vaste reiskostenvergoedingen gewijzigd worden in een vergoeding per reisdag of per kilometer.’

RHM helpt 

Wat betekent dit alles concreet voor werkgevers? ‘Ons advies is om per werknemer na te gaan of een vaste vergoeding nog mag na 1 april 2021 gezien de eis van 36 werken of 128 dagen. Zo niet, bepaal dan wat de reiskostenvergoeding per gewerkte dag mag zijn.

Wij als RHM betalen de vaste reiskostenvergoeding in principe gewoon door, tenzij de werkgever aangeeft dat er iets verandert. Wij kunnen het reispatroon van de werknemer namelijk niet bepalen. Uiteraard zijn wij graag bereid om mee te kijken en te denken over wat de beste aanpak is. Maar de eindbeslissing ligt bij de werkgever.’

Ralph Kessels sluit overigens niet uit dat er na 1 april 2021 weer een verlenging komt. ‘Gezien de huidige coronasituatie met de Britse variant en de verwachte derde golf lijkt me een volgende verlenging heel goed mogelijk.’

Wil jij weten wat de beste aanpak is voor jouw onderneming? Neem dan contact op via 0478-584333 of maak direct een afspraak.

Menu