EmailTwitterLinkedIn

Menu

Van deze verandering merk je als klant niets

Bron: Stan Verhaag spreekt & schrijft
Als je bedrijf een bepaalde omvang heeft, is het controleplichtig. De eisen die worden gesteld aan de accountants (-kantoren) die deze controles doen, worden steeds strenger. Rühl Haegens Molenaar heeft zich daarom aangesloten bij stichting Audit Only.

Kent u het verschil tussen een controleverklaring en een samenstellingsverklaring? Een controleverklaring geeft een bedrijf de zekerheid dat de jaarrekening klopt. Dat gaat een stap verder dan de in het MKB bekende samenstellingsverklaring, die ‘slechts’ zegt dat een jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke regels.

De eisen die worden gesteld aan controleverklaringen en degenen die de controles uitvoeren, worden alsmaar strenger, vertelt Freddie de Vries: ‘Vier jaar geleden beschikten 413 kantoren over een vergunning. Dat aantal is inmiddels gedaald tot minder dan driehonderd.’

Continuïteit garanderen, kwaliteit waarborgen

Ook voor Rühl Haegens Molenaar werd het steeds lastiger om elke nieuwe eis te implementeren in de organisatie. Vandaar dat ervoor is gekozen om de vergunning in te leveren en op zoek te gaan naar een andere oplossing.’ Voor Rühl Haegens Molenaar en Freddie de Vries was dit een logische keuze. ‘De alternatieven waren dat we deze controles niet meer zouden doen of zouden uitbesteden. Maar zelf vind ik het boeiende materie en belangrijker nog: onze klanten willen het liefst vastigheid. Door ons aan te sluiten bij Audit Only kunnen wij de continuïteit garanderen en de kwaliteit waarborgen.’

Stichting Audit Only

Wat is Stichting Audit Only? Het is een stichting waarbij zeventien accountantskantoren zijn aangesloten. De stichting beschikt over de WTA-vergunning (Wet Toezicht Accountancy), vandaar dat zij deze controles mogen uitvoeren. Freddie de Vries is namens Rühl Haegens Molenaar bestuurslid van de stichting. De stichting heeft een eigen kwaliteitssysteem. Zo wordt gewerkt volgens het ‘vier-ogenprincipe’: controledossiers worden door een tweede persoon gedubbelcheckt. Zelf doet Freddie de Vries de controles bij zo’n vijftien bedrijven per jaar. ‘Verreweg het grootste deel van mijn werkweek is ermee gevuld.’

Voor onze klanten verandert er niets

Freddie de Vries benadrukt dat in zijn aanpak niets verandert nu Rühl Haegens Molenaar zich heeft aangesloten bij Stichting Audit Only. ‘Het enige verschil voor de klant is dat het briefpapier waarop de controleverklaring staat niet langer van Rühl Haegens Molenaar is, maar van Stichting Audit Only.’
Menu