EmailTwitterLinkedIn

Menu

Langdurige lease als schuld op de balans?

Rapportageregels die gelden voor beursgenoteerde bedrijven sijpelen langzaam door naar het MKB, constateert Freddie de Vries. IFRS 16 is er zo eentje. Moet langdurige lease straks ook op de balans?

Tot nu toe is het simpel. Als je een auto (of elk ander product) financieel least, los je elke maand een bedrag af totdat hij jouw eigendom is. Op de balans wordt financieel leasen genoteerd als een schuld. Lease je een auto operationeel, dan betaal je maandelijks een bedrag en aan het eind van het leasecontract lever je de auto weer in. Operationele lease komt niet terug op de balans en komt dus niet in de boeken als een schuld.

Iets aan het veranderen

Maar de laatste jaren is er iets aan het veranderen, constateert Freddie de Vries. Dat komt door de International Financial Reporting Standards (IFRS) ofwel de voorschriften voor de financiële rapportages van beursgenoteerde bedrijven. De Vries signaleert dat deze regels langzamerhand ook gevolgen hebben voor MKB-bedrijven. ‘Dat komt doordat steeds meer MKB-bedrijven onderdeel zijn van beursgenoteerde bedrijven. Ik zie dat er elk jaar nieuwe IFRS-elementen doorsijpelen in de rapportageverplichtingen voor het MKB.’ Als voorbeeld noemt hij het verbod om de kosten voor groot onderhoud als last in de resultatenrekening te verantwoorden,
waarover we uitgebreid schreven in de vorige RHM Nieuws.

IFRS 16

Intussen begint ook een andere IFRS-regel gevolgen te krijgen voor het MKB. Het gaat om IFRS 16. Die zegt dat nagenoeg alle leases op de balans moeten worden gezet, dus zowel financiële als operationele. ‘Bij een auto van bijvoorbeeld 40.000 euro zijn de gevolgen niet zo groot,’ zegt Freddie de Vries. ‘Maar stel dat je als MKB’er een kantoor- of  winkelpand wilt huren voor tien jaar. Volgens IFRS 16-richtlijnen moet ook dat op de balans. De impact daarvan is dus enorm, want het kan gaan om een huurcontract van vele tonnen of zelfs meer.’ Bij IFRS 16 gaat het vooralsnog niet om een verplichting. Maar Freddie de Vries sluit niet uit dat het de komende jaren wel zover komt.

Grote gevolgen

Dan zou IFRS 16 dus grote gevolgen hebben. Ten eerste voor je solvabiliteit ofwel de verhouding tussen je balanstotaal en je eigen vermogen. Daarnaast heeft IFRS 16 invloed op de winst-en-verliesrekening: de winst voor rente,- belasting en afschrijving (EBTIDA) neemt fors toe door het wegvallen van de huurlasten of operationele lease. Daartegenover nemen de rentelasten en afschrijvingen toe, waardoor de nettowinst beperkt wordt beïnvloed. Freddie de Vries: ‘Rühl Haegens Molenaar zal de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten houden en we zullen onze klanten tijdig informeren als IFRS 16 daadwerkelijk tot verplichtingen leidt voor MKB-bedrijven.’
Menu