EmailTwitterLinkedIn

Menu

Eerder stoppen is nu (ietsje) aantrekkelijker

Zelfs de minister zelf vond het een onmogelijke uitvoerbare wet, maar sinds 1 januari is hij er dan toch: de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Deze zou het aantrekkelijker moeten maken om eerder te stoppen met werken én om extra verlof op te nemen. Claudia van Leipsig licht hem toe.

Om met het simpelste deel te beginnen: het eerste onderdeel van de nieuwe wet (‘Bedrag ineens’) is uitgesteld tot 2023, omdat deze technisch nog niet uitvoerbaar is, dus daarover een andere keer. Het tweede deel (RVU) is wel belangrijk, want deze is sinds 1 januari met terugwerkende kracht de nieuwe realiteit. Kort gezegd komt het erop neer dat die wet het makkelijker maakt om eerder te stoppen met werken.

Verkapte pensioenregeling

Voordat we het over de RVU-wijzigingen gaan hebben, eerste even een stukje voorgeschiedenis. Stel, een werkgever geeft aan oudere werknemers die eerder willen stoppen met werken een uitkering waarmee zij de periode tot hun pensioen zouden kunnen overbruggen. Dan noemen we dat een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Deze RVU-regeling gold sinds 1 januari 2006, na de afschaffing van de VUT-, Prepensioen- en levensloopregeling. Er zat een addertje onder het gras: werkgevers die werknemers eerder met pensioen lieten gaan, werden bestraft door een extra loonheffing van 52 procent (die je niet betaalde bij ontslag om bedrijfseconomische reden).

Heffing afgeschaft

Op 1 januari 2021 is deze strafheffing weer afgeschaft (mits je aan de daarvoor gestelde eisen voldoet). De reden is dat het zo weer makkelijker wordt voor bedrijven om van hun oudere medewerkers met wederzijdse instemming afscheid van elkaar te nemen. Natuurlijk zijn er zoals gezegd allerlei regels aan verbonden:

  • Het maximale bedrag dat iemand meekrijgt ter overbrugging mag jaarlijks maximaal het nettobedrag van de AOW zijn.
  • De regeling mag niet eerder dan drie jaar voor de AOW-datum ingaan.
  • De medewerker moet minimaal blijven werken tot deze datum.

Volgens Claudia van Leipsig maakt de nieuwe regeling vervroegd uittreden inderdaad makkelijker, ‘maar het is nog steeds geen vetpot,’ zegt ze erbij. ‘Zeker als je gezond bent en graag je werk doet, zie ik niet zo gauw een reden om van deze regeling gebruik te maken. En het genoemde maximale AOW-bedrag is ook niet hoog. Wil je je inkomen aanvullen, dan zul je een pensioenregeling achter de hand moeten hebben die eerder mag ingaan (waardoor de jaarlijkse uitkering overigens wel lager wordt!) of een lijfrentekapitaal of spaargeld. Maar die mogelijkheden heeft natuurlijk niet iedereen. En wat de mensen met zwaardere beroepen betreft: voor hen blijft het sowieso een uitdaging om de eerder genoemde leeftijd werkend te bereiken.’

Duurzaam inzetbaar

Op 21 januari 2021 is ook de tijdelijke ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) gepubliceerd, die loopt van 2021 tot en met 2025. Het is een subsidie voor werkgevers die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het ministerie (van SZW) investeert er de komende vijf jaar maar liefst een miljard euro in. ‘Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van hoe Nederland werkt,’ schrijft het ministerie op zijn website.

‘De regeling biedt ook subsidie aan de werkgever voor RVU uitkeringen aan werknemers die bijvoorbeeld eerder willen stoppen vanwege zwaar werk,’ zegt Claudia van Leipsig. ‘Maar ook dan geldt dat de werkgever eerst moet investeren in duurzame inzetbaarheid.

Meer ruimte voor extra verlof

Nieuw is sinds 1 januari 2021 ook dat je maximaal honderd weken aan verlof mag sparen bovenop het verlof waar je wettelijk al recht op hebt. Tot 1 januari 2021 mocht je vijftig weken extra verlof sparen voordat het extra belast wordt. ‘Het doel van de nieuwe regeling is om het mogelijk te maken eerder betaald met pensioen te gaan (meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel), bijvoorbeeld door voorafgaand aan de pensioendatum extra gespaard verlof op te nemen,’ vertelt Claudia van Leipsig. ‘Ook wordt het zo makkelijker om een betaald sabbatical te nemen.’ Extra verlofuren sparen wordt zo aantrekkelijker, en dat sparen doe je door overuren te maken of door in ploegendiensten te werken.

In Nederland geldt de regel dat je de wettelijke verlofdagen die je overhoudt in het ene jaar moet opmaken vóór 1 juli in het volgende jaar. ‘Die vervallen als je ze dan niet hebt opgenomen, dus het is verstandig om de wettelijke verlofdagen altijd op te nemen. De nieuwe wet biedt echter aanzienlijk meer ruimte om extra verlof te sparen.’

Rühl Haegens Molenaar kan samen met jou als ondernemer bekijken, wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie. Met vragen kun je altijd contact opnemen via 0478-584333 of maak direct een afspraak

Menu