EmailTwitterLinkedIn

Menu

Doet u al mee met convenant?

De Belastingdienst heeft het de laatste jaren druk met zichzelf. Daardoor is de dienstverlening niet altijd optimaal. Gelukkig heeft Rühl Haegens Molenaar een convenant afgesloten – doet u al mee?

De Belastingdienst is de laatste jaren regelmatig minder positief in het nieuws. Het meest in het oog springt de toeslagenaffaire: de Belastingdienst hield zich jarenlang niet aan de wet bij het controleren van toeslagen voor kinderopvang. Dat kostte duizenden ouders veel geld. Er zijn nu zelfs twee staatssecretarissen die zich met die affaire bezighouden. Minder bekend is dat ook andere belastingbetalers ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt. Verder werden voorlopige teruggaven ten onrechte verlaagd of zelfs helemaal stopgezet. Er werden fouten gemaakt bij de berekening van percentages in Box 3. En dan zijn er ook nog plannen om de belastingbetaler in de toekomst te laten betalen voor het doen van digitale aangifte.

Niet overstelpt met wetsvoorstellen

‘Door al deze rompslomp komt de Belastingdienst steeds niet toe aan voorgenomen veranderingen en stelselwijzigingen,’ vertelt Fer Verbeek. ‘Ze moeten aan van alles aandacht besteden, maar komen niet toe aan concrete verbeteringen voor belastingbetalers. We worden niet overstelpt met wetsvoorstellen. De Belastingdienst heeft het even te druk met zichzelf.’ Verbeek kan deels wel verklaren wat er aan de hand is. ‘Tussen 2015 en 2018 zijn veel ervaren mensen vertrokken bij de Belastingdienst. Ze sneden zichzelf in de vingers met een vertrekregeling die zó gunstig was dat veel meer (fulltime) medewerkers er gebruik van maakten dan gedacht. Eind september 2018 was er een tekort van zo'n twaalfhonderd fte. Inmiddels is de achterstand ingelopen, maar de verloren kennis heb je niet zomaar weer opgebouwd.’

Vertraging in contact

In hoeverre hebben klanten van Rühl Haegens Molenaar last van de beslommeringen van de Belastingdienst?

‘Wij merken zelf dat er vaker dan vroeger vertraging is in ons contact met de Belastingdienst,’ zegt Fer Verbeek. ‘We moeten soms langer wachten, vaker bellen, vaker foutjes herstellen. Een voorlopige aanslag klopt bijvoorbeeld niet, omdat ze hem dan hebben gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Het kan betekenen dat de klant en wij extra tijd kwijt zijn om dat recht te zetten.’

Convenant horizontaal toezicht

Toch is er ook goed nieuws, vertelt Fer Verbeek. Rühl Haegens Molenaar heeft namelijk al enkele jaren geleden een ‘convenant horizontaal toezicht’ gesloten met de Belastingdienst. De basis voor horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. ‘In de praktijk betekent het dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat wij ons werk goed doen,’ vertelt Fer Verbeek. ‘In beginsel doet de Belastingdienst dan ook geen controle van de aangiften die wij verzorgen voor onze klanten. Bovendien krijgen we voorrang als we vragen hebben.’

Hebt u als klant van Rühl Haegens Molenaar dit convenant nog niet ondertekend? Laat het hen weten. U ontvangt dan een formulier. Als u dit ondertekent, zorgt uw fiscaal adviseur dat het bij de Belastingdienst terechtkomt.
Menu