EmailTwitterLinkedIn

Menu

Continuïteit is gespreksthema jaarrekening

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de manier waarop de jaarrekening 2020 tot stand komt. Freddie de Vries vertelt waar een accountant speciaal op let en hoe dat in de jaarrekening wordt opgenomen. ‘Voor bedrijven die weinig of geen last ondervinden van de coronacrisis, is dit ook een moment om dat te laten zien.’

Het voorjaar is traditiegetrouw de tijd waarin RHM de jaarrekeningen opmaakt. Deze keer besteden accountants speciale aandacht aan de continuïteit van elke onderneming in Nederland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis die ons land sinds het voorjaar van 2020 treft. ‘Als accountant hebben we natuurlijk altijd oog voor de continuïteit van elke onderneming,’ zegt Freddie de Vries, ‘maar voor deze jaarrekening zijn we verplicht om er iets over op te nemen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Vandaar dat we het thema standaard ter sprake brengen.’

Drie soorten bedrijven

RHM maakt onderscheid tussen drie soorten bedrijven en hun situatie:

  1. De eerste categorie bedrijven heeft weliswaar last van de coronacrisis, maar dat levert geen continuïteitsproblemen op. ‘Dit zijn de bedrijven die weliswaar wat extra investeringen hebben moeten doen, maar dat gaat niet om enorme bedragen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen die nodig waren om mensen thuis te kunnen laten werken.
  2. De tweede categorie bedrijven ondervindt de nodige hinder van de coronacrisis: ze verkeren enigszins in onzekerheid over de toekomst. ‘Tegelijkertijd hadden deze bedrijven wel een gezonde financiële positie opgebouwd en daardoor is de continuïteit op dit moment niet in gevaar.’
  3. De derde categorie bedrijven verkeert in ernstige onzekerheid die zelfs zou kunnen leiden tot een faillissement. ‘Het kan bijvoorbeeld al zo ver zijn dat de bank zich terugtrekt omdat er te weinig vet op de ribben zit. Dan is de situatie dus ernstig.’

Wel of geen paragraaf?

Hoe dient Rühl Haegens Molenaar als accountant om te gaan met elke categorie bedrijven? Om met die laatste categorie te beginnen: in de jaarrekening wordt een verplichte paragraaf opgenomen over hun situatie. En in de tekst moet de accountant een aantal verplichte termen opnemen. Deze aanpak is bedoeld om de lezer van de jaarrekening te laten zien dat het voortbestaan van het betreffende bedrijf in gevaar is.

Is er sprake van categorie twee, dan neemt RHM ook een paragraaf op in de jaarrekening, alleen kunnen de verplichte termen dan achterwege blijven, omdat de situatie minder ernstig is en de nood wat minder hoog. De accountant kiest dan zijn eigen terminologie om de situatie te omschrijven.

Geen continuïteitsproblemen

Is er geen sprake van continuïteitsproblemen, dan blijft elke waarschuwing uiteraard achterwege. Toch kan ook dan een paragraaf worden opgenomen, legt Freddie de Vries uit: ‘In zo’n paragraaf vestigen we dan de aandacht op het feit dat een onderneming de coronacrisis zonder kleerscheuren doorstaat. Dat kan namelijk heel interessante en relevante informatie zijn voor een bank, voor leveranciers of voor potentiële klanten. Als je een gezonde solvabiliteit en liquiditeit hebt, dan is dit hét moment om dat te laten zien. Zo’n paragraaf nemen we uiteraard altijd alleen maar op in overleg met het bedrijf.’

Prijst zich gelukkig

Freddie de Vries prijst zich gelukkig dat op dit moment slechts weinig klanten van RHM ‘aan het infuus’ liggen. ‘Maar dat neemt niet weg dat continuïteit voor ons bij elk bedrijf een aandachtspunt is. Want er is bijna geen bedrijf te vinden dat géén nadelige gevolgen ondervindt van corona. De kunst voor ons is om de gevolgen zo goed mogelijk in te schatten. Ondernemers zijn van nature optimistisch – en dat moeten ze vooral blijven. Als accountant moeten we echter realistisch zijn: Wat als er straks een andere regering zit? Wat als straks de overheidssteun ophoudt? Dat zijn de vragen die we onszelf en de ondernemer stellen in deze bijzondere tijden.’

Meer weten over dit onderwerp? Je kunt altijd contact opnemen via 0478-584333 of maak direct een afspraak.

 

Menu