EmailTwitterLinkedIn

Menu

Audittijd! Dit zijn aandachtspunten voor bewindvoerders

Voor bewindvoerderskantoren breekt de tijd van de audits weer aan. Pieter Weijs vertelt waar het soms misgaat.

Rühl Haegens Molenaar (RHM) doet elk jaar bij elk bewindvoerderskantoor een audit ofwel een toetsing van de kwaliteit van het werk van de bewindvoerders. In totaal doet RHM ruim honderd audits per jaar bij bewindvoerders. Zo’n kwaliteitstoetsing bestaat uit twee delen: een organisatorisch en een dossierinhoudelijk.

De organisatorische toetsing

Bij de organisatorische toetsing gaat het om vragen als: Is de IT-omgeving betrouwbaar? En voldoen alle werkprocessen aan de normen? Dit zijn de aandachtspunten:

  • Maak een waarnemersovereenkomst. ‘We zien dat bewindvoerders soms geen waarnemersovereenkomst hebben afgesloten,’ vertelt Pieter Weijs. ‘Daardoor komt de continuïteit van de dienstverlening in gevaar bij vakantie of ziekte.’
  • Scheid organisatie- en cliëntgelden. ‘Als bewindvoerder kun je soms in de verleiding komen om een cliënt met geld van je bedrijf te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat iemands gezin het moeilijk heeft. Hoe goedbedoeld ook, dit is niet verstandig, want de scheiding van eigen organisatiegelden en cliëntgelden is heilig.’
  • Houd je scholing in de gaten. ‘Qua scholing zien wij het soms ook misgaan, bijvoorbeeld als een bewindvoerder niet voldoende studiepunten heeft gehaald. Bekijk dus of de opleiding die je wilt volgen de juiste accreditatie en het juiste aantal studiepunten oplevert.’
  • Je jaarrekening moet kloppen. ‘De jaarrekening van een bewindvoerderskantoor moet aan strengere normen voldoen dan bij een gemiddeld MKB-bedrijf,’ zegt Pieter Weijs. ‘Onze ervaring leert dat niet elke accountant van elk bewindvoerderkantoor hiervan op de hoogte is. Wees hier alert op.’

De dossierinhoudelijke toetsing

Het tweede deel van elke audit is een dossierinhoudelijke toetsing: Kloppen alle formaliteiten in een dossier, zoals de ondertekende formulieren? En zit het budgetplan van de betreffende cliënt goed in elkaar? De aandachtspunten:

  • Registreer! ‘Een omissie die we vaker terugzien, is dat niet alles goed is geregistreerd. Heeft een cliënt bijvoorbeeld een negatief budgetplan vanwege de hoge CAK-bijdrage voor een zorginstelling? Dan moet deze reden in het dossier zijn vastgelegd. En kan iemand die net uit hechtenis komt nog geen aanspraak maken op een schuldenregeling, omdat hij of zij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft? Leg het vast!’
  • Onderneem actie. ‘Een belangrijke vraag bij de dossierinhoudelijke toetsing is of je als bewindvoerder voldoende actie hebt ondernomen om de cliënt te helpen. Heb je betalingsregelingen getroffen met schuldeisers of schuldhulpverlening ingeschakeld? Het systeem kent een perverse prikkel, namelijk dat je als bewindvoerder een lagere vergoeding krijgt wanneer je iemand uit de schulden hebt geholpen.’
  • Vraag alle toeslagen aan. ‘Ook belangrijk is de vraag of je als bewindvoerder alle toeslagen hebt aangevraagd waarop een cliënt recht heeft. Soms schiet er wel eens iets tussendoor. Het blijft tenslotte mensenwerk.

 


Laatste nieuws!

Het laatste auditnieuws in verband met het coronavirus:

RHM heeft toestemming gekregen om audits op afstand uit te voeren, via gedeelde computerschermen. Bovendien kun je als bewindvoerder een maand uitstel krijgen voor het indienen van je audit.


Menu