Audits

Wanneer uw organisatie groeit, moet u steeds vaker verantwoording afleggen in de vorm van accountantsverklaringen, beoordelingsverklaringen en/of assurancerapporten. Ook krijgt u boven bepaalde grenzen (omzet, balanstotaal en werknemers) te maken met de wettelijke controleplicht. Wij kunnen u zekerheid bij uw verantwoordingen geven.

Accountantscontrole

Als uw organisatie controleplichtig is, bent u wettelijk verplicht een accountantscontrole te laten uitvoeren. Sommige organisaties laten vrijwillig een accountantscontrole uitvoeren, meestal in het kader van verwachte groei - en dus toekomstige controleplicht - of vanwege bepaalde belanghebbenden bij de organisatie. RHM kan deze wettelijke controles voor u uitvoeren, tegen beperkte kosten. Daarbij zullen wij u op een proactieve en deskundige wijze begeleiden en adviseren bij het ondernemen.

Beoordelingsopdrachten

Sommige organisaties zijn, bijvoorbeeld vanuit een beroepsorganisatie, verplicht een beoordelingsverklaring te verstrekken bij hun jaarstukken. Andere organisaties vragen hier vrijwillig om, bijvoorbeeld voor bepaalde belanghebbenden bij de organisatie.
Met een beoordelingsverklaring wordt meer "zekerheid" gegeven dan bij een samenstellingsverklaring, omdat tevens de opzet van de interne processen en de procedures bij een organisatie beoordeeld worden. Bovendien wordt er dieper op de in de jaarstukken opgenomen cijfers, informatie en specificaties ingegaan.

Overige assurancewerkzaamheden

Naast de (wettelijke) controles en beoordelingsopdrachten kunnen wij u ook van dienst zijn met onder andere de volgende overige werkzaamheden:

  • Bijzondere verklaringen (bijvoorbeeld verklaringen bij subsidieverantwoordingen en verklaringen verzekerd belang);
  • Assurancerapporten (bijvoorbeeld bij omzetopgaven, oplageopgaven, loonsomopgaven);
  • Rapporten van feitelijke bevindingen (bijvoorbeeld bij prognoses);
  • BPBI-audits bij bewindvoerderskantoren.

Kortom, wij kunnen u overal mee van dienst zijn op het gebied van assurance! Informeer gerust naar wat we voor u en uw organisatie kunnen betekenen.

Op weg naar succes?

Neem contact met ons op. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Dankzij de vele disciplines die we in huis hebben, zijn we een volwaardige sparringpartner. Op tal van fronten. Informeer gerust naar de mogelijkheden!